REB-17-PROG-0354 Dús kincséből programsorozat

Pályázatunk a Tiszakécskei Református Egyházközség és a Tiszakécskei Református Általános Iskola és Gimnázium együttműködésével, a Reformáció Emlékbizottság, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg. Beszámolónk anyagai pdf-ben is elérhetőek.

beszámoló, sajtóhírek, képek, plakátok és meghívók

Az Álomfogó Alapítvány és a Tiszakécskei Református Egyházközség több éve együttműködve szervezi meg az Ókécskei Zenés Esték komolyzenei, egyházzenei rendezvénysorozatot, illetve alapítványunk nagyon jó kapcsolatot ápol a Tiszakécskei Református Általános Iskola és Gimnáziummal is, ahová rendszeresen szervezünk rendhagyó irodalomórákat.

Ez a többéves együttműködés adta az ötletet, hogy a reformáció jubileumi évének eseményeit is együtt szervezzük meg.

Rendezvénysorozatunk két szálon futott, egyik gerincét az egyházzenei koncertek sora jelentette, míg a másik vonalat ismeretterjesztő programok: kiállítások, vetélkedő, családi nap, előadás alkották.

Zenei sorozatunkban vendégeink mindegyike elkötelezett a református egyházzene mellett, sőt orgonaművészként aktívan szolgálnak gyülekezeteinkben. Januárban gyülekezetünk kántora, dr. Méhes Balázs adott koncertet, márciusban szintén Méhes Balázzsal merülhettünk el nagyböjti orgonameditációban. Áprilisban Prof. David Titterington, a Londoni Királyi Zeneakadémia tanszékvezetője látogatott el hozzánk, májusban a Debrecen-Nagyerdei gyülekezet orgonistája, Karasszon Dezső érkezett Dénes fiával, júniusban a nyíregyházi evangélikus Nagytempolom orgonistáját, Kiss Zoltánt és fiát, a Virtuózok sorozatból is ismert Kiss Benedek Mátét hallgathattuk. Júliusban Andrássyné Mátyus Gabriella, a miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium orgona- és zeneelmélet tanárának játéka és fia, Andrássy György, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara hallgatójának énekhangja csendült fel. Augusztusban Varga László, a miskolci Deszkatemplom orgonistája érkezett fiával, Lőrinccel, szeptemberben pedig a már hagyományos orgona-hegedű duót hallgathattuk, Méhes Balázs és Reinfeld János közreműködésével. Az október különleges koncertet hozott, hiszen a Reformáció 500. évfordulójának hálaadó koncertjére a kecskeméti Vég Mihály Énekkar és a helyi Szabolcska Mihály Református Énekkar közös produkciókkal készült, az összkart Hargita Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem főiskolai tanára vezényelte.

Ismeretterjesztő programjaink indításaként 2017. május 25-én iskolánkban Áldozócsütörtöki Csendesnapot tartottunk a Reformáció 500 jegyében. 10 órakor közös ünnepi istentiszteleten vettünk részt, ahol az ApCsel 1,4-14 alapján szólt köztünk az igehirdetés. Az istentisztelet után Millisits Máté egyháztörténész tartott az iskola közösségének egy előadást: egyrészt bemutatva a magával hozott Reformációs vándorkiállítást, másrészt felelevenítve az egyetemes és magyar egyháztörténet jelentős eseményeit. Minden gyermek hitbeli élménnyel és egy kis ajándékkönyvvel távozhatott az alkalomról.

Szintén a Reformáció jubileuma jegyében szerveztük meg az egyházi napközis hittantábort 2017.06.19. és 2017.06.23. között a gyülekezet Rendezvényházában. Összesen 67 gyermek vett részt a táborban. A táborunk címe: „Legyél Te is Reformátor!” volt. Délelőttönként igei tanítás, áhítat, éneklés és foglalkozások kerültek megtartásra. Minden egyes nap az 5 reformátori Sola igazságait jártuk körül a gyermekekkel: mit jelentettek a Reformáció idején és mit jelenthetnek ma nekünk ezek a gondolatok? Délutánonként a reformációhoz kötődő foglalkozásokat tartottunk. Pl.: agyagból elkészítettük a Luther-rózsát és a Kálvin-csillagot; reformációs pólót festettünk magunknak; 95 szöget ütöttünk bele közösen egy kapuba – emlékezve a 95 tézis kifüggesztésére. A hétfői délutánon külön interaktív előadáson beszélgettük a reformátorok tevékenységéről. A sok játék, vetélkedő és kézműves foglalkozás mind azt a célt szolgálta, hogy a gyermekekhez közelebb hozzuk az 500 éve történt események jelentőségét.

2017. szeptember 30-án került sor a szülők és a diákság bevonásával szervezett Családi napra. Ezen a napon az osztályok a szülőkkel, nagyszülőkkel, testvérekkel kiegészülve játékos feladatokat hajtottak végre, így kvízt oldottak meg a gyülekezettörténeti kiállítás anyagára koncentrálva; próbálták megfejteni a gyülekezeti teremben elhelyezett műemlék gerenda latin nyelvű feliratát; a templomépítés emlékére agyagtéglába karcolták nevüket, illetve meg kellett keresniük a templom falában azokat a téglákat, amelyekben szintén nevet karcoltak még kiégetés előtt; bibliát másoltak; bibliát fordítottak; gyülekezeti éneket tanultak; a reformációhoz kapcsolódó szó- és képjátékokat, activity-t játszottak. A közel 500 embert megmozgató nap végén az Agave Könyvek jóvoltából mindenki ajándékkönyvvel térhetett haza.

Szintén komoly érdeklődés kísérte dr. habil. Pap Ferenc előadását október 24-én, melyet az őszi ünnepkeveredésekről (reformáció emléknapja, mindenszentek, halottak napja, Halloween) tartott a gyülekezeti teremben. Az interaktív előadás során egészen az ünnepek történelmi gyökeréig nyúltunk vissza, hogy láthassuk és megérthessük, miként alakult a mára már szinte kaotikussá vált helyzet, amikor töklámpások égnek a temetőkben.

Sorozatunk végén a Dús kincséből és az alapítványunk által 12 éve minden hónapban megrendezett Könyvkóstoló sorozat összekapcsolódott, és Görgey Etelka református lelkészt, írót, műfordítót fogadtuk a Városi Könyvtárban egy kis beszélgetésre, így bepillantást nyerhettünk a hit és az irodalom kapcsolatába is.

A Zsinati Irodának köszönhetően a Protestáns Iskolatörténeti Vándorkiállítást fogadhattunk gyülekezetünkben 2017. november 6-tól november 12-ig. A vándorkiállítás igyekezett bemutatni a magyarországi protestáns iskolák történetét, életét. A gyermekek osztályonként tekintették meg a Rendezvényházban berendezett kiállítást. November 10-én a Református Iskolák Országos Mesemondó versenyének résztvevői, közel 320 református gyermek ismerhette fel a tablókon a saját iskoláját. A kiállítás nyitott volt a gyülekezeti tagok számára is.

Beszámolónk végére hagytuk a legtöbb energiát felemésztő projektet, mely a gyülekezetünk történetét feldolgozó kiállítás volt. Ehhez nem csupán a gyülekezet tulajdonában lévő iratokat, tárgyakat használtuk fel, hanem felhívást tettünk közzé gyülekezetünk tagjai, városunk lakói felé is, hogy tulajdonukban lévő dokumentumokkal, tárgyakkal járuljanak hozzá a kiállításhoz. A kiállításmegnyitón egykori tanítók, lelkészek leszármazottai, rokonai is részt vettek, illetve magát a kiállítást Varga László nyugalmazott püspökhelyettes, egykori tiszakécskei lelkész nyitotta meg. A tárlat több mint két hónapig volt megtekinthető az Iskolagalériában, számos látogatót vonzva nemcsak városunkból, de a környező településekről is.

A Reformáció jubileumi évében olyan nagyívű programsorozatot terveztünk el és valósítottunk meg, amely mind a gyülekezeti lét, mind a kultúra szinte minden szegmensét érintette, így komplex élményt nyújthatott mindenkinek, aki a programok nagy részén részt vett.

Célunk az volt, hogy a jubileumi év végére gyülekezetünk megerősödjön, a különböző generációk egymással könnyebben értsenek szót, a fiatalabbak megismerjék a múltat, a jelen lehetőségeit, és az idősebbekkel együtt építsék a jövőt. Úgy gondoljuk, hogy ezt a célt elértük, ám nem elégedhetünk meg az elvégzett munkával, hanem tovább kell menni ezen az úton, további programokat kell szerveznünk, ötvözve egymással múltat és jelent, generációkat, a kulturális és oktatási élet különböző területeit, mert csak így építhetünk széles és megbízható bázist gyülekezetünknek, iskolánknak, városunknak.

Különösen nagy jelentőséggel bírt a gyülekezettörténeti kiállítás létrehozása, hiszen a gyülekezetben ilyen alkalom nem volt az elmúlt 50 évben, és hihetetlen összefogást hozott, sokan – a város határain túlról is – megmozdultak, hogy hozzájáruljanak a kiállításhoz egy-egy családi bibliával, énekeskönyvvel, iskolai értesítővel vagy fényképekkel.